write to me on skype!
0888 365 366

Термографско обследване на фотоволтаични паркове

Термографското обследване: бърз и надежден

инструмент за тестване на слънчевите панели

 

 Термографското обследване и заснемане е метод, който има силно превантивен характер и е предпоставка и гаранция за ефективно производство на електроенергия и висока възвръщаемост на инвестицията във фотоволтаични паркове. Термографското обследване позволява бързо и лесно да се направи оценка на състоянието на фотоволтаичните системи. С помоща на професионалната термографска камера Flir се откриват и локализирват потенциални дефекти и неизправни клетки, които свързани последователно във фотоволтаичен модул могат да доведат до частична или пълна загуба на мощност, а от там и до намаляване ефективността на цялата система Термалните камери позволяват сканирването на големи площи в рамките на кратък период от време. Проверките се извършват при нормални условия на експлоатация на фотоволтаичните системи и не се изисква система за тяхното изключване.

 

 

Какво може да се види в термалното изображение?

 

Ако части от слънчевия панел са по-горещи, отколкото други, топлите райони ще се появят ясно в термалния образ. В зависимост от формата и разположението, тези горещи точки и зони може да показват различни недостатъци. Ако цял модул е по-топъл от обичайното, това може да показва взаимосвързани проблеми. Ако отделни клетки или нанизи от клетки се показват като горещи точки, причините могат да бъдат намерени, както в дефектните бйпас диоди, така също и във вътрешните къси съединения или разминаване в клетките.

fotovoltaizi2                    fotovoltaizi3

 Снимката показва, че панела има дефектен байпас            Снимката показва, физически щети вътре в клетката

 

Пукнатините в клетките се показват като горещи точки или многоъгълни лепенки на топлинният образ. Повишаването на температурата на клетка или части от клетка показва дефектна клетка. Термалните образи получени под товар, без товар и късо съединение трябва да бъдат сравнявани. Сравняването на предните и задните страни на модула може да даде ценна информация, но за правилното определяне на тези аномалии те трябва да бъдат тествани електрически и проверявани визуално.

Препоръка: Ако сте инвестирали във фотоволтаични системи и паркове правете превантивна проверка на тяхната работа, за да имате гаранция за ефективно производство на електроенергия.

 

Свързани материали: