write to me on skype!
0888 365 366
0879 034 866

Термографски обследвания на фотоволтаични инсталации

Приложение на термографията при фотоволтаичните инсталации.


През последните години значително се увеличиха фотоволтаичните инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници. През следващите години използването на възобновяеми енергийни източници, ще става все по-важно. През това време обаче, много от инсталациите ще губят част от първоначално инсталираната мощност, което ще доведе до намаляване на добива на енергия. Причината е, че единични клетки събарят, важни компоненти и по този начин инвертора не работи при максимална ефективност. В резултат на това освен намаляване на добивите, затоплянето и прегряването може да доведе и до увреждане на инсталацията, а от там може да се предизвикат и пожари. Професионалната термографска камера Flir помага много за визуализиране на дефекти по нови и съществуващи инсталации и е ефективен метод за откриване на загубите на мощност. Термографската снимка показва клетъчни повреди и счупвания.

 

 

Свързани материали: