write to me on skype!
0888 365 366

Термографска диагностика на ел табла

КАК ДА НАПРАВИМ ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛ ТАБЛА?

 

Термографията осигурява средствата, чрез които може да се направи превантивна профилактика на електрически табла. Тъй като електрическият ток тече, чрез схема, като генерира топлина благодарение на вътрешната устойчивост на компонентите, това означава, че с течение на времето количеството топлина ще се увеличи, контактната повърхност на веригата ще отслабне и това в крайна сметка ще доведе до прекъсване на електрозахранването, а в някои случаи може да предизвика и пожар.

ENERGY AUDIT имат разработен високо ефективен, безразрушителен метод за провеждане на профилактика на електрически табла с помоща на инфрачервената термография. Нащият термограф има над петнадесет години опит в областта на работа и изграждане на ел инсталации. Това му помага много при извършването на термографска диагностика на електрически табла и установяване на повредите, ако има такива. С професионалната термографска камера FLIR T660, се откриват хлабави връзки, лошо окабеляване, повредени компоненти и множество други потенциални дефекти при провеждане на профилактиката на електрическите табла.

Превантивна проверка на ел инсталация

ИСКАТЕ ЛИ ВАШЕТО ЖИЛИЩЕ ДА ГОРИ КАТО МОЛ СТАМБОЛИЙСКИ?

 

Разбира се, че никой не иска. Въпреки това такива неща се случват, а за гореспоменатият МОЛ  вече два пъти в рамките на една година. Дали е вярно, че за това е виновна конкуренцията това само следствието и компетентните органи ще кажат. За нас е ясно само, че в този МОЛ не са взети мерки и не е направен превантивен контрол за да не се стига до втори пожар.

Мястото на запалването на фасадата е такова, че е много трудно да се предположи, проникването да е останало незабелязано от охранителният екип на Мола. По- вероятно е инсталацията по рекламното осветление да не е доизчислена и да не е изпълнена, както трябва или да не са използвани материали с достатъчен коефициент на сигурност, т. е. материали, които ще издържат по-дълго във времето, без да си променят физическите параметри.