write to me on skype!
0888 365 366

Термография на сгради

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ ТОПЛИННИТЕ ЗАГУБИ ПО ФАСАДИТЕ НА СГРАДИТЕ?

 

Термографското обследване на сграда представлява нейното сканиране с помоща на инфрачервена камера. Това изследване се основава на способността да се чете температурния спектър, който термографската камера засича, като най-студените температури в този спектър се появяват от тъмно лилаво до черно, а най-топлите температури от червени до бели изображения.

При определяне топлинните загуби по фасадите на сградите първата стъпка, която трябва да се направи е оценка на изолацията. При анализа трябва задължително да се има впредвид промените в температурата на обвивката на сградата. Всяка сграда трябва да диша и това трябва да става по естествен път. Опитният термограф, трябва да намери баланса между естественната вентилация и загубата на топлина и енергия и да помогне на собствениците на имота да идентифицират проблемите невидими с невъоръжено око но видими за термографската камера.

Обследване на сгради

КАК ДА ПОДОБРИМ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ?

 

Термографското обследване за загуба на топлина и енергийната ефективност са важни мерки, които всеки би трябвало да предприеме за контрол на качеството при изграждане или обновяване на своя дом. Причините за загубата на топлина може да варират от изпускане на въздух през комини, тавани, стенни отвори, врати и прозорци и да достигнат до 50% от общото потребление на енергия в сградата.

Термографските камери са инструмента, чрез който се извършва обследване на сгради и помага да се разкрие липсата на изолация, загубата на топлина, неизправности с подово отопление, компрометирани покриви, откриване на течове във ВиК инсталации, електрически проблеми и др. Откриването и локализирането на всички тези проблеми, които са невидими за невъоръжено око, става чрез термографските изображения и снимки. Те представят убедителни доказателства и на база на тях се изготвят доклади за реалното състояние на обследваната сграда и се дават препоръки и полезни съвети за най-добрите подобрения и ремонти, които трябва да се направят.