write to me on skype!
0888 365 366

Сертификати за инфрачервена термография

 

Фирма АЙ БИ БИ ЕС ЕООД държи много на качеството и затова инвестира много в обучението и повишаване квалификацията на нашият термограф. През юни 2012 год. получи международна диплома за обучение в INFRARED TRAINING CENTER за Thermography Training Course I Level. За България единствено БАН извършва обучение за професионална квалификация по безразрушителни методи за контрол. През 2014 год. нашият термограф завърши курса за обучение и получи СЕРТИФИКАТ по специалността Термовизионен метод (ТТ)I ниво в съответствие със стандарти съгласно изискванията на БДС EN ISO 9712. През 2015 год. термографа ни повиши квалификацията си с курс за обучение и СЕРТИФИКАТ по специалността Термовизионен контрол (ТТ)II ниво в съответствие със стандарти съгласно изискванията на БДС EN ISO 4179. През същата година защити МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРМОГРАФИЯ 2 НИВО в област индустрия: Производство (a), входящ контрол и изпитване по време на експлоатация, което включва и производство (b), авиация (d) от единственият Акредитиран за България Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ . С този сертификат нашият термограф вече се води експерт по Инфрачервена термография, разполага с личен печат, с който може да подписва и заверява експертизи съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9712.

 В таблицата по-долу Ви информираме, какво потвърждава сертификата, че термографа може съгласно своята професионална квалификация на I, II или III ниво.

 

I ниво

II ниво

III ниво

  • Термографа работи с инфрачервена камера
  • Събиране на данни за качество, точно отчитане на излъчваната температура, както и умение за измерване на разстояния и определяне на излъчвателната способност (ε) на обследвания обект, чрез инфрачервена камера.
  • Тълкуване на термограми с цел взимане на информирани решения, използващи методи за пренос на топлина, за да се анализират термални изображения, както и правенето на доклади, чрез специализиран софтуер.
  • Термографа, трябва да умее да избягва скъпо струващи грешки, като знае да прави разлика между горещи точки, правейки разсъждения между количествена и качествена термография.
  • Всичко, което прави термографа в I ниво, но в професионален вариант, тъй като вече е натрупал опит и задълбочени знания относно приложенията на инфрачервената термография.
  • Термографа завършил II ниво може да прави експертизи, както експерт счетоводителите. Това означава писане на инструкции за съответният обект на обследване, като се прилагат и цитират стандартите, които имат отношение по тази проблематика. За целта, като изходен продукт се съставят протоколи, без да се правят препоръки, но с придружаващ задължително снимков материал, който е приложим, чрез професионален софтуер. За различните обекти формата на този документ е различен. Когато клиентът желае, му се издава специализирана одиторска експертиза. За целта експерта подпечатва експертизата със собствен печат, който е в съответствие с неговият сертификат. Този печат се издава само на термографи от II ниво нагоре от Акредетиращата за България Агенция (ИА „БСА”). Експертизите, които изготвя термографа са независими и не подлежат на въздействие от инвеститора или заинтересованата страна.
  • Всичко, което описахме в I и II ниво, но термографите завършили трето ниво имат правото и да преподават и обучават термографи за I или II ниво.
  • Термографа познава и прилага Американските и Руските стандарти свързани с термографията. Тъй като няма стандартизирани инструкции, термографа от III ниво има право да пише инструкции за всеки обект по-отделно. Това се налага поради факта, че рядко се срещат обекти с еднакви параметри. За България тази дейност е нова, няма натрупана база от данни и затова се налага всичко да се прави индивидуално.

 

 Това са сертификатите от БАН на нашият термограф за завършени ниво I и II.

CERTIFIKATTT1412x640      CERTIFIKATT2 2015412640