write to me on skype!
0888 365 366

Теч от тръба на парна инсталация

На снимката се вижда основата на вертикалните щрангове, които са вградени в нарочно направен кожух в стената и захранват вертикално всички апартаменти в тази час на сградата. Термографското обследване установи, че причината за течът е корозия на самите тръби, тъй като са на повече от 50 години. Налягането в системата пада в рамките на няколко часа, което показва, че проблемът е само и единственно от корозия на тръбата. Препоръката в този случай е временното решение за подмяна на дефектиралия участък или кардиналното решение да се подмени целият щранг. Времевия хоризонт на използване на отоплителната инсталация е силно зависима от това дали системата е източвана през летния сезон. Ако системата не е източвана и е пълна, може да изкара много по-дълго време, защото когато тя остава без флоид, тя много по-бързо корозира, защото има вече въздух в системата.