write to me on skype!
0888 365 366
0879 034 866

Откриване на теч в банята

ТЕРМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ТЕЧ В БАНЯ

 

 При извършване на термографски анализ на скрити течове, нашият голям практически опит показва, че най-често срещаният теч от ВиК инсталации, който се налага да бъде открит и отстранен е теч в банята.

Причината за тези течове могат да бъдат най-различни: спукана и пробита тръба, шупла в контакта на залепването между отделните ПВЦ елементи, прегряване в мястото на съединяване на два ПВЦ елемента и др.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, АКО ИМАМЕ ТЕЧ В БАНЯТА?

 

Нашият съвет е, ако имате такъв проблем да направите информиран избор и се обадите и локализираме теча. Не отлагайте проблема, защото времето работи против Вас и това винаги струва повече.

 

За откриването на този теч в банята ние използваме два метода.Процентът на откриване на течове с тези методи е до 95%.

 Първият е, чрез професионална термографска камера Flir. С нея много точно се вижда мястото на проблемния участък. Той е оцветен в тъмен цвят на термографската снимка. Колкото е по-тъмно синьо, толкова концентрацията на влага е по-голяма.

Вторият, с който потвърждаваме резултатът от термографското обследване е с микровълнов датчик. Чрез него установяваме не само повърхностно, но и в дълбочина концентрацията на влага в бетонната плоча или стена. Дълбочината на проникване е до 30 см., което е напълно достатъчно в съвременното строителство.


 

Свързани материали: