write to me on skype!
0888 365 366

Влага и теч в спалнята

Влагата и течовете са най-често срещаният проблем при нашите клиенти и затова искам с практически пример, да се обоснова, защо е необходимо при възникнал от това естество проблем да се обърнете към нас за термографска диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерът е следният: Спалнята се намира до банята и в нея има влага и теч по стената. И двете помещения са външни стени. Клиентът смяташе, че проблемът е от банята до спалнята, но от горният етаж или от по-горният етаж над него. След направената диагностика с термографската камера не бяха установени пропуски от тръби и арматура в нито една баня. Оказа се обаче, че влагата идва от процепа между панелите от външната стена под изолацията на санировката, която е направена шахматно / направен, пропуснат, направен, пропуснат/. След като получи доказателствения материал с доклада, клиента може спокойно да пристъпи към отстраняване на причината т.с. да се направи цялостно саниране на фасадата, за да не се компрометират и други места.

IR 0363  IR 0041

 IR 0267  IR 0061

Изводът е, че когато се открие и локализира мястото от където идва теча и влагата, се спестяват разходи за ремонт, не се кърти излишно.  

 

Свързани материали: