Чрез термографията за профилактика на рак на гърдата

Термография за профилактика на рак на гърдата

                                                                                  

Една от осем жени заболява от рак на гърдата в определен период от живота си. Редовните физически прегледи, извършени от специалист и тези, които си правите сами в домашни условия, съчетани с редовната термография ви осигуряват качествена и ефективна ранна диагностика. Топлинното изобразяване засича и най-слабите физиологични промени, които придружават патологията на гърдата, независимо дали е рак, фиброцистозно заболяване, инфекция или съдово заболяване. Първото направено изследване ви осигурява вашия топлинен профил и всяко следващо годишно изследване отчита настъпилите промени спрямо първоначалния профил. Тези промени алармират за всяко настъпило отклонение и промяна още преди развитието на самото заболяване. Диагностицирането на началния стадий на различни болестни състояния на гърдите е само едно от направленията, в които ни помага термограмата.