Запушване на радиатор

Частично запушване на радиатор.

Частично запушване на няколко глидера на радиатор. Радиатора трябва да бъде демонтиран и прочистен. Тогава ще е напълно ефективен. На практика плащате без да използвате подадената Ви топлоенергия. После се чудим защо са ни високи сметките.