Теч от покривна тераса

Теч и влага от покривна тераса в резултат на нарушена фугировка и евентуален пробив на хидроизолацията.