write to me on skype!
0888 365 366

Теч от покривна тераса

Теч и влага от покривна тераса в резултат на нарушена фугировка и евентуален пробив на хидроизолацията.