Теч от тръба на парно в баня

Показваме Ви термографска снимка от теч на тръба на парно в баня.