write to me on skype!
0888 365 366

Теч в подземен гараж

Комрометирана хидроизолация в между блоковото пространство в частта над подземните гаражи.