write to me on skype!
0888 365 366

Влага под топлоизолацията на сграда

Тъмното петно е влага отдолу под мазилката. Вижда се неспазената технология на поставяне на изолацията. По този начин се компрометира цялата външна изолация на сградата.