write to me on skype!
0888 365 366

Термографска диагностика на ел табла

КАК ДА НАПРАВИМ ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛ ТАБЛА?

 

Термографията осигурява средствата, чрез които може да се направи превантивна профилактика на електрически табла. Тъй като електрическият ток тече, чрез схема, като генерира топлина благодарение на вътрешната устойчивост на компонентите, това означава, че с течение на времето количеството топлина ще се увеличи, контактната повърхност на веригата ще отслабне и това в крайна сметка ще доведе до прекъсване на електрозахранването, а в някои случаи може да предизвика и пожар.

ENERGY AUDIT имат разработен високо ефективен, безразрушителен метод за провеждане на профилактика на електрически табла с помоща на инфрачервената термография. Нащият термограф има над петнадесет години опит в областта на работа и изграждане на ел инсталации. Това му помага много при извършването на термографска диагностика на електрически табла и установяване на повредите, ако има такива. С професионалната термографска камера FLIR T660, се откриват хлабави връзки, лошо окабеляване, повредени компоненти и множество други потенциални дефекти при провеждане на профилактиката на електрическите табла.

2014-09-29 10.48.11-1                                       2014-09-29 10.48.11-2

На термографската снимка оцветеното в червен цвят показва, че има претоварване в един от токовите кръгове.

2014-09-29 11.32.59-1                                        2014-09-29 11.32.59-2

Снимката е на ГРТ и червеният цвят показва неоразмерена ел. верига за действителната консумация на ток. Цялата линия е загрята. Разликата е повече от 10 градуса и това говори за претоварване на този токов кръг. Поради близкият монтаж на хардуера се загряват и околните компоненти.

2014-09-29 11.57.22-1                                       2014-09-29 11.57.22-2

Местата в червен цвят показват претоварване или неоразмеряване на тези токови кръгове.

Препоръчваме на фирмите, които са големи консуматори на ел енергия и за които неговото прекъсване би довело до големи загуби, поне веднъж в годината да правят превантивна профилактика на ел инсталациите си за да нямат проблем с електрозахранването и избегнете опасността от пожари. 

Ние сме специализирана фирма за термографска профилактика на ел. табла и затова след проверка и заснемане на ел. таблото издаваме протокол и сертификат за контрол. Това обследване се изисква от Районната служба при Пожарна безопасност и защита на населението във връзка със спазване Наредбата за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 

 

Свързани материали: