write to me on skype!
0888 365 366

Термография

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕРМОГРАФИЯТА И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА?

 

Основна характеристика на термографията е използването на инфрачервеното излъчване на обектите. Всички обекти при температура над абсолютната нула излъчват топлина под формата на енергия. Термографията, чрез съответната апаратура, каквато е професионалната термографска камера от най-висок класFLIR T660 улавя инфрачервеното излъчване на контролираното изделие и го визуализира с  помощта на изображение наречени термограми. Термограмите са създадени изображения при които за определена стойност на температурата се задава определен цвят. Познавайки механизмите на разпространение на топлината може да се направят изводи за състоянието на контролираното изделие.

Приложение на термографията.

  1. Производство на електроенергия и разпространение - Едно от основните приложения на термографията е при контрол на състоянието на електрическите съоръжения и съединения. При промяна на състоянието на контактните повърхности в едно електрическо съединение се повишава температурата в самото съединение, което и се регистрира чрез професионалната термографска камера FLIR. На снимката сме показали проблем в ел. табло.
  2. Строителство - Проверка на състоянието на термоизолацията на нови и вече съществуващи сгради. Чрез термографско обследване на сградата се локализират места на нарушена изолация, неправилно монтирана дограма, покрив и др.
  3. Медицината - В съвременната медицина все повече навлиза диагностиката извършвана с помощта на термографията. Чрез наблюдаване изменението на температурните полета могат да се открият източниците на дисбаланс в дейността на човешкото тяло.
  4. Откриване на влага и скрити течове - Откриват се скрити течове във водопроводната инсталация, открити тераси и по покриви на сгради.

 

Съвет: Винаги правете информиран избор и изисквайте да знаете термографската камера дали е професионална, ако е с една дръжка просто откажете и дали лицето има сертификат за работа с камерата. Това е във Ваш интерес, търсете си го.

 

 За повече информация разгледайте сайта ни и ако имате проблеми не се колебайте, а се обадете.

 

 

Свързани материали: