Влага по стените

От какво се получава влага по стените?

Причините за появата на влага по стените

на Вашето жилище са:

 1.От входно изходните тръби в жилището - обикновено пропуски или повреда във водопроводните тръби или в арматурата в т. ч. кранчета, батерии, холендри, душове, тоалетни казанчета, тоалетни чинии и др.

2. От открити тераси - причините могат да бъдат от некачествено положено покритие, от фугите и ниската хидроизолация, която е сложена. Водата влиза през микропукнатини, няма възможност да се изпари и остава между плочките и хидроизолацията. След това тя достига до стените на помещенията, които са най близко до терасата.

3. От дограмата - при неправилно монтирана дограма, когато има пропуски в затваряне на отворите покрай дограмата.

4. От покрива - когато е дефектирало покритието на най-горния слой на самия покрив, който е изложен на ултравиолетовите лъчи на слънцето, при бордовете около комините, одушниците и около воронките.